Glädje
En förlåtande miljö där man har roligt och trivs tillsammans, stimulerar enskilda individers utveckling.

Tävling
Tävla är ett stort inslag i vår verksamhet. Det inspirerar på alla nivåer och bidrar till lustfylldhet,spänning och utveckling.

Respekt
Vi respekterar och visar hänsyn till varandra igenom ord och handling både på och utanför isen. Delaktighet är ett utmärkande drag i vårt lagbygge och framgångssaga.

Nos nihil efficere non possumus !
“För oss är ingenting omöjligt”

Blue Riders Concept
Träna mest och bäst, dvs vi skall bestämma oss !
Äga vårt eget spel (spelide)
Goda dagliga vanor
Glädje, laganda bjud på er själva. Kom inte hit och tjura !
Skapa intresse för laget !
Långsiktig syn och värdering på allt vi gör.
Frågan vi skall ställa oss vid varje tillfälle…..Vad tillförde jag laget idag ?