ÅRSMÖTE!

NÄR: 25/5 klockan 18,30

VAR: Klubblokalen ishallen

Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att hållas.

Handlingar kommer att finnas tillgängliga i ishallen senast 1 vecka

innan årsmötet. Eller maila till lollo.er@hotmail.com för att få dem